Bejzbol

50 tekstów – auto­rem jest Bejzbol.

życia jak jadłos­pi­su nie da się kon­kret­nie zaplanować. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 stycznia 2012, 19:53

Ona+On=ONI? .. cz1

Usiadła przed kom­pem. Nie cze­kała już na żadną wiado­mość. Wie­działa że nie od­pisze. Uświado­miła so­bie, że On nie chciał się już kon­takto­wać. Od­puściła so­bie po Nim wszys­tkich chłopaków. Nie chciała żad­ne­go. Kontaktowali [...] — czytaj całość

opowiadanie • 11 września 2011, 14:20

na każde­go mężczyznę przy­pada chy­ba ok­reślo­na liczba łez ? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 września 2011, 16:23

i z upo­rem ma­niaka twier­dziła, że więcej się nie za­kocha, ale..
ale nie wie­działa, że poz­na J E G O... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 maja 2011, 21:23

nie miałam Ideału dopóki nie spot­kałam Ciebie.
Ty od­szedłeś, mój Ideał pozostał.. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 2 kwietnia 2011, 14:22

niena­widzę siebie i Ciebie za to, że Cię tak cho­ler­nie kocham. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 marca 2011, 20:22

naj­gor­szy jest fakt, że Ty jes­teś dla mnie wszys­tkim, a ja dla Ciebie już niczym.. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 20 marca 2011, 19:07

po­daj mi swoją dłoń, wezmę Cię da­leko stąd.. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 16 lutego 2011, 17:15

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7

Bejzbol

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz